Skalice u Frýdku-Místku

Skalice u Frýdku-Místku

1505 obyvatelSvaz Zahradkářů

Hlavním posláním svazu je podporovat, rozvíjet a popularizovat odbornou zahrádkářskou činnost. Podílet se svou činnosti na tvorbě a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu a vytvářet svým členům podmínky pro aktivní odpočinek. ČZS ve Skalici byl založen v lednu roku 1958. Ustavující schůze se zúčastnilo 40 zákládajících členů. Jinak nejstarší zápis o Skalickém ovocnictví je v urbáři z roku 1664 pod odstavcem „Zahrady“.

Výstavy: První výstava se konala v roce 1950 u příležitosti 85 narozenin p. Karla Rusiny a zároveň se konala slavnost odevzdání ovocného stromořadí k uctění jubilanta „Rusinová alej“. Pak následovaly další výstavy v roce 1970, 1975, 1988, 2000. Naše členská základna čítá 21 členů plus 5 členů čestných nad 80 let. V minulosti jsme pořádali zájezdy, které byly žádány i nečleny. Dnes již nejsme schopni naplnit autobus. Každý rok podporujeme zdejší školu malou finanční částkou na provoz. Také máme v provozu moštárnu v Kulturním domě, která je v provozu od září do konce listopadu.

Tímto Vás srdečně zveme k vymoštování vašich výpěstků.

Výbor ZO ČZS
Skalice


AktualityArchív >>>

Příspěvek na obědy na ZŠ ve FM

Od 1. 11. 2023 byl zahájen na ZŠ ve Frýdku-Místku projekt „Příspěvek na obědy na ZŠ ve FM“. Projekt je určen rodinám, pobírajícím dávku státní sociální podpory přídavek na dítě. více