Skalice u Frýdku-Místku

Skalice u Frýdku-Místku

1505 obyvatelMyslivecký spolek „Strážnice“ Skalice

Myslivecký spolek „Strážnice“ Skalice

Historie společnosti

Ustavující schůze myslivecké společnosti se konala 26.2.1950 ve spolkové místnosti, myslivecké chaty, která byla postavena v roce 1948. Na ustavující schůzi byli pozváni majitelé honebních lístků ze Skalice v počtu 13 a předseda honebního společenstva. Byly schváleny stanovy, schválen název společnosti,, Myslivecká společnost Skalice“ ze sídlem Skalice, okres Místek. Účel společnosti byl pacht honitby ve Skalici. Byl zvolen pětičlenný výbor myslivecké společnosti a dvoučlenná revize. Účelem společnosti bylo myslivecké hospodaření na pronajatých pozemcích od honebního společenstva Skalice o výměře 920 hektarů.

V roce 1962 byly přičleněny honební pozemky Starého Města, včetně členské základny. Výměra honebních pozemků se zvýšila 1200 ha. Následovalo další slučování a to s honitbou Baška v roce1977. Sloučení však nepřineslo očekávaný výsledek, proto v roce 1981 došlo k rozdělení mysliveckého sdružení k původnímu stavu - honitba Skalice a Staré Město, která je zachována dodnes a nese název Myslivecký spolek ,,Strážnice“.

Současnost

Hlavním účelem mysliveckého spolku je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, její chov, zušlechťování a lov zvěře, ochrana přírody a zvěře, odpočinek a relaxace, spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, společenské akce pro veřejnost. Myslivecký spolek má 18 členů. Spolek má voleného předsedu, místopředsedu, jednatele, finančního hospodáře a mysliveckého hospodáře. Na hospodaření dohlíží revizní komise. Myslivecká činnost je prováděna na pronajatých honebních pozemcích od honební společnosti, vlastníků půdy, lesů a vodních toků na k. ú. Skalice u Frýdku Místku a Starého Města o výměře 1050 ha. S honebním společenstvem úzce spolupracujeme, nejen při tvorbě plánu chovu a lovu zvěře, ale také při zajišťování plodin pro přikrmování zvěře v zimním období. Myslivecký spolek se aktivně účastní společenského života v městské části Skalice. Spolupracujeme s osadním výborem a dalšími složkami ve Skalici. Na požádání ZŠ Skalice pořádáme setkání žáků zdejší školy na myslivecké chatě, za účelem seznámení s mysliveckou činností, ochrany přírody a zvěře. Někteří členové se zapojují do chovu lovecky upotřebitelných psů, soutěží ve sportovní střelbě a propagací lovecké hudby.

Myslivosti zdar!

2019-11-19 - nátěr stromků proti zimnímu okusu


AktualityArchív >>>

Příspěvek na obědy na ZŠ ve FM

Od 1. 11. 2023 byl zahájen na ZŠ ve Frýdku-Místku projekt „Příspěvek na obědy na ZŠ ve FM“. Projekt je určen rodinám, pobírajícím dávku státní sociální podpory přídavek na dítě. více