Skalice u Frýdku-Místku

Skalice u Frýdku-Místku

1505 obyvatelAktuality

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Aktuality «

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve dnech 17.5.2017, 30.5.2017 a 1.6.2017 vždy v čase od 7h do 17h v lokalitě Frýdek-Místek - Skalice.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

   dne: 17.05.2017 od: 07:00 hod do: 17:00 hod.
   dne: 30.05.2017 od: 07:00 hod do: 17:00 hod.
   dne: 01.06.2017 od: 07:00 hod do: 17:00 hod.
   v lokalitě: Frýdek-Místek - Skalice

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.).

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín

« zpět na přehled novinek


AktualityArchív >>>

Uzavření mostu přes řeku Morávku

Z důvodu opravy nájezdu bude most přes řeku Morávku v sobotu 3.6.2023 od 8:00 hod. do neděle 4.6.2023 24:00 hod. uzavřen. Pěším a cyklistům bude přechod přes most umožněn.