Skalice u Frýdku-Místku

Skalice u Frýdku-Místku

1505 obyvatelAktuality

Kontrolní dny - kanalizace F-M

Aktuality «

S odkazem na předchozí informaci o konání „velkých“ kontrolních dnů na jednotlivých částech výstavby kanalizací v rámci investiční akce: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Skalice, ...

... Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky“, a to v prvním týdnu daného měsíce, podávám informaci, že vzhledem k plánované absenci odpovědných zástupců zhotovitele kanalizace Chlebovice se „velký kontrolní den“ bude konat až ve druhém týdnu v srpnu, tj. 11.8.2020. Velké kontrolní dny na stavbách kanalizace ve Skalici a Zelinkovicích-Lysůvkách se uskuteční v plánovaném termínu, tj. ve středu 5.8.2020.

Pro připomenutí znovu uvádím termíny a místa konání kontrolních dnů:

Ing. Pavel Rek
technik investičního odboru

« zpět na přehled novinek


AktualityArchív >>>

Upozornění v rámci výstavby kanalizací (aktualizováno)

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v lokalitách, ve kterých je v současnosti budována, resp. dokončována výstavba splaškové kanalizace na více